Dodaj ogłoszenie +

Jak kupić mieszkanie Rynek pierwotny

Jak kupić mieszkanie Rynek pierwotny


Jeśli zdecydowaliśmy się na kupno nowego lokalu zacznynamy poszukiwania.
Zanim na dobre zaczniemy przyglądać się rynkowej ofercie, warto oszacować swoje finansowe możliwości. Od tego, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycję, zależeć będzie zakres poszukiwań. Dlatego, jeśli zamierzamy skorzystać z kredytu, pierwsze kroki powinniśmy skierować nie na budowę, lecz do banku lub pośrednika. Określenie zdolności kredytowej da nam punkt odniesienia i pozwoli jasno zdefiniować priorytety.

1. Wybieramy mieszkanie

Wiemy, na ile nas stać, możemy więc skoncentrować się na poszukiwaniach. Jednym z podstawowych kryteriów będą zapewne cena, powierzchnia i lokalizacja. W pierwszych krokach nieoceniony okaże się internet, z którego dowiemy się, gdzie obecnie budują deweloperzy. Warto także wybrać się na targi nieruchomości, by móc w jednym miejscu spotkać się z wieloma przedstawicielami firm inwestujących na rynku pierwotnym i dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nich mieszkaniach.

Po wstępnym rozeznaniu będziemy mieli krótką listę interesujących nas inwestycji. Należy dowiedzieć się o nich jak najwięcej: sprawdzić czas dojazdu w różnych porach dnia, zorientować się, co buduje się w okolicy teraz i w najbliższej przyszłości, jak wygląda infrastruktura (drogi dojazdowe, sklepy, usługi)

1. Poszukiwanie mieszkania

Wiemy, na ile nas stać, możemy więc skoncentrować się na poszukiwaniach. Jednym z podstawowych kryteriów będą zapewne cena, powierzchnia i lokalizacja. W pierwszych krokach nieoceniony okaże się internet, z którego dowiemy się, gdzie obecnie budują deweloperzy. Warto także wybrać się na targi nieruchomości, by móc w jednym miejscu spotkać się z wieloma przedstawicielami firm inwestujących na rynku pierwotnym i dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nich mieszkaniach.

Po wstępnym rozeznaniu będziemy mieli krótką listę interesujących nas inwestycji. Należy dowiedzieć się o nich jak najwięcej: sprawdzić czas dojazdu w różnych porach dnia, zorientować się, co buduje się w okolicy teraz i w najbliższej przyszłości, jak wygląda infrastruktura (drogi dojazdowe, sklepy, usługi)

Będziemy potrzebowali tych informacji od developera w celu podpisania umowy przedwstępnej .

Jaki jest status prawny działki ? czy jest obciążona (np. zabezpiecza kredyt bankowy),
Czy przeciwko deweloperowi nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
ZCy inwestycja posiada niezbędne zezwolenia od Urzędu Miasta
Termin zakończenia inwestycji i przeniesienia prawa własności nieruchomości,
Jaki jet termin oddania lokalu do użytkowania2. Negocjujemy i podpisujemy umowę przedwstępną

Jesteśmy zdecydowani, wybraliśmy mieszkanie ? czas na ostateczne negocjacje. Deweloperzy mogą być mniej lub bardziej elastyczni. Część zaproponuje upusty, inni nie będą skłonni do prowadzenia tego typu rozmów. Być może uda nam się wytargować tańsze miejsce w garażu albo podwyższony standard wykończenia ? wiele zależy od sytuacji na rynku i powodzenia, jakim się cieszy wybrana przez nas inwestycja.

Po ustaleniu warunków finansowych przychodzi pora na podpisanie umowy deweloperskiej. Przed transakcją powinniśmy otrzymać jej wzór wraz z prospektem informacyjnym (będącym właściwie częścią umowy).

Najważniejszym elementem umowy jest zobowiązanie obydwu stron do zawarcia umowy końcowej, przenoszącej własność lokalu, w określonym momencie w przyszłości.

Jedną z najpopularniejszych obecnie form rozliczeń jest płatność w transzach. Nabywca wpłaca np. 10% ceny jako zadatek po podpisaniu umowy deweloperskiej, a pozostałą część po zakończeniu inwestycji lub w transzach po kolejnych etapach jej realizacji.

Może zdarzyć się, że żaden z banków nie będzie skłonny udzielić nam kredytu. Niektórzy deweloperzy zwracają wówczas wpłacony zadatek, a niedoszły kupujący podpisuje zgodę na wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej nieruchomości. Może jednak zdarzyć się, że w umowie przewidziano inny tok postępowania, np. konieczność zapłaty zadatku lub jego części ? należy to sprawdzić, jeśli obawiamy się, że kredyt może stanowić problem.

3. Odbiór naszego mieszkania

Musimy sporządzić z Developerem Podpisanie umowy końcowej . Udajemy się do notariusza z przedstawicielem developera .Umowa końcowa może zostać podpisana gdy budynek będzie gotowy i oddany do użytkowania . Podpisanie umowy końcowej kupna nieruchomości odbywa się w obecności notariusza. Jeśli zaciągamy kredyt, po zakończeniu transakcji powinniśmy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej i wpisanie hipoteki na rzecz banku (czasem kredytodawca zajmie się tym samodzielnie). Należy także bezzwłocznie ubezpieczyć nieruchomość od ognia i zdarzeń losowych często zajmuje się tym bank .