Regulamin

Serwis Ogłoszeniowy Mieszkanie24-pl - serwis internetowy zawierający ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem www.mieszkanie-24.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu.

Serwis Ogłoszeniowy Mieszkanie-24.pl w dalszej części regulaminu występuje jako serwis. Serwisy umożliwiają wymianę informacji dotyczących wynajmu, sprzedaży i kupna nieruchomości, działki , lokalu użytkowego 

Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu oraz plików graficznych wprowadzonych online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez  Mieszkanie-24.pl i zaakceptowała treść niniejszego regulaminu lub też korzysta z serwisów bez dokonania procedury rejestracji.

Cennik – ustalone przez Mieszkanie-24.pl opłaty za oferowane usługi.

II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ogłoszeniowego Mieszkanie-24.pl
 2. Określa zasady publikowania ofert na stronach serwisu
 3. Określa zasady działania i dostępu do pozostałych usług oferowanych przez Serwis
 4. Mieszkanie-24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność zamieszczanych ogłoszeń. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.
 5. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Mieszkanie-24.pl odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.
 6. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu,Mieszkanie-24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 7. Mieszkanie-24.pl ma także prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.
 8. Mieszkanie-24.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
 9. Mieszkanie-24.pl może zamieszczać ogłoszenia we współpracujących z serwisem gazetach, dziennikach a także innych serwisach internetowych lub mediach bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie. Ogłoszenia publikowane w innych mediach mogą z powodów technicznych odbiegać od tych zamieszczonych w Mieszkanie-24.pl.
 10. Mieszkanie-24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ogłoszeń publikowanych na stronach serwisu.
 11. Treść ogłoszeń zamieszczanych w Mieszkanie-24.pl i Zamieniemieszkanie-24.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
 12. Jako ceny wynajmu mieszkania jak i stancji nie można podawać ceny w przeliczeniu na jedną osobę. Podajemy cenę za całkowity wynajem jednostki. W przeciwnym wypadku ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu.
 13. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń wynajmu pokoi w bazie wynajmu mieszkań. W serwisie znajduje się baza dedykowana ogłoszeniom wynajmu pokoi i stancji. W przypadku wyboru nieprawidłowej bazy ogłoszenie zostanie usunięte.
 14. Niedozwolone jest zamieszczanie w bazach dotyczących wynajmu mieszkań oraz wynajmu stancji, ogłoszeń dotyczących najmu krótkoterminowego. Minimalny okres wynajmu wynosi miesiąc. Oferty najmu krótkoterminowego należy zamieszczać w bazie: obiekty na wynajem na wakacje.
 15. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert sprzedaży garaży lub zamiany mieszkań w bazie sprzedaży mieszkań. Ogłoszenia te będą usuwane. Serwis nie dopuszcza zamieszczania ogłoszeń wynajmu mieszkań bądź stancji w zamian za usługi typu sprzątanie, dokonywanie zakupów, opieka itp.
 16. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń, w którejkolwiek bazie, z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu na sprzedaż bądź na wynajem. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.
 17. Zabrania się ogłaszania obiektów na sprzedaż w bazach dotyczących wynajmu i odwrotnie.
 18. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń typu kupię mieszkanie bądź szukam mieszkania do wynajęcia w bazach ogłoszeniach wynajmu, sprzedaży, stancji.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat).
 3. Mieszkanie-24.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej www.mieszkanie-24.pl i innych serwisach należących do AP MEDIA w Krakowie przy ul.Borkowska 27C /3 
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Mieszkanie-24.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Mieszkanie-24.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Mieszkanie-24.pl dokonywana jest po podani imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z Mieszkanie-24.pl, adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 4. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Mieszkanie-24.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 5. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu Mieszkanie-24.pl adresu e-maili (na przykład w celu uzyskania informacji o najnowszych ofertach) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez firmę AP Media w Krakowie przy ul.Borkowska 27C /3 NIP 742-174-92-59 w celach statystycznych i marketingowych, jak również na przekazywanie przez kontrahentów AP Media informacji na jakie użytkownik wyraził zapotrzebowanie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 6. Informacje podane w formularzu rejestracyjnym są przez Mieszkanie-24.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.
 7. Użytkownik ma możliwość dostępu i dokonania zmian swoich danych osobowych poprzez oprogramowanie 
 8. Mieszkanie-24.pl lub kontaktując się z przedstawicielami serwisu pod adresem informacje@mieszkanie-24.pl
 9. Konto, które powstaje w procesie rejestracji lub zamieszczania ogłoszenia ma charakter bezterminowy. Jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto i tym samym swoje dane poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres informacje@mieszkanie-24.pl
 10. Administratorem danych osobowych jest firma AP Media z siedzibą w Krakowie ul. Borkowska 27C /3 NIP 742-174-92-59
 11. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 12. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Usunięcie Użytkownika

Mieszkanie-24.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
Mieszkanie-24.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Mieszkanie-24.pl
Mieszkanie-24.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do Mieszkanie-24.pl (brak terminowych płatności za świadczone usługi).
Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba lub usunięta z serwisu, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody 
Mieszkanie-24.pl

VI. Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe poprzez funkcję "Dodaj Ogłoszenie" dostępną na stronie głównej oraz w menu głównym, na każdej witrynie serwisu Mieszkanie-24.pl lub w panelu użytkownika po rejestracji
 2. Zamieszczanie ogłoszeń w witrynie Mieszkanie-24.pl jest płatne. Dodanie ogłoszenia wiąże się z opłatą uzależnioną od wybranego rodzaju publikacji. Ceny publikacji są wskazane w trakcie procesu dodawania ogłoszenia.
 3. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:W zależności od statusu Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie w serwisie, Mieszkanie-24.pl ustala zasady dostępu do formularza zamieszczania i edytowania ogłoszeń.
 4. Wybór odpowiedniego działu w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
 5. Wypełnienie formularza ogłoszenia
 6. Akceptacja treści ogłoszenia
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.
 8. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Mieszkanie-24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu Mieszkanie-24.pl są reklamą określonej nieruchomości. Mieszkanie-24.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogłoszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik, który je zamieścił.
 9. Użytkownik serwisu zamieszczając ogłoszenie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w ogłoszeniach oraz, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 10. Firma AP Media ma prawo dokonać zmian cennika świadczonych usług, o czym poinformuje Użytkowników i Kontrahentów drogą elektroniczną: na stronie głównej Mieszkanie-24.pl lub pocztą elektroniczną.

VII. Wyróżnienie ogłoszeń

Przedmiotem niniejszej regulacji jest ustalenie zasad i warunków uzyskiwania przez Użytkowników dostępu do usługi wyróżniania ogłoszeń w serwisie Mieszkanie-24.pl pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności.

 Zasady odstępowania od umowy przez Użytkowników

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, zawierającego imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Użytkownika oraz numer ogłoszenia, którego dotyczy.
 3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: AP Media ul.Borkowska 27C /3 30-430 Kraków lub mailem na adres: informacje@apmediaonline.pl Po wysłaniu przez Użytkownika przedmiotowego oświadczenia, Melog niezwłocznie prześle Użytkownikowi na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Usługi świadczone przez AP Media. mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jednak będzie zobowiązany do poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu.

 

Reklama